Suratthani Technical College,
Suratthani

077 272 168
svec@srtc.ac.th

เยี่ยมชม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

  ปชส6
 ปชส4.jpg  ปชส5.jpg

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โดยนายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาภาคใต้ ให้การต้อนรับ และได้พูดคุยกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร